MT4蜡烛图形态指标

阿右   ·  2017-3-4   ·   指标脚本EA

MT4蜡烛图形态指标,包换了各种蜡烛图形态的提示,比如看涨,看跌,乌云盖顶,吞没,孕线,刺透,星线等等。

蜡烛图反转形态.png

Attachment List

阿右-蜡烛图反转形态指标.ex4   File Size:0.049M (Download Count:0)   Price:1000

4 Reply   |  Until 2017-8-1 | 3082 View

zjhbing 2017-4-15 Support  0 | Against  0

要有用法说明才行呵呵


LoginCan Publish Content